Uçaklarda bulunan kabin içi mutfak ekipmanlarının sonlu elemanlar ve test yöntemi ile sertifikasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorHalit Süleyman Türkmen (Supervisor)

Cite this

'