Uçakların yaklaşma ve iniş safhalarındaki stabilizasyonkriterlerinin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorAytaç Arıkoğlu (Supervisor)

Cite this

'