Uçak yapılarında yorulma ve çatlak ilerlemesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2004
Original languageEnglish
SupervisorVedat Ziya Doğan (Supervisor)

Cite this

'