Turistler için İstanbul'da rota belirleme çalışmasında zamana bağlı takım yön bulma probleminin incelenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorDursun Zafer Şeker (Supervisor)

Cite this

'