Tuçbilek Termik Santrali uçucu küllerinin karakterizasyonu ve yan ürünlerinin eldesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2001
Original languageEnglish
SupervisorMehmet Sabri Çelik (Supervisor)

Cite this

'