Toplumsal cinsiyet bağlamında 1970'lerden 2000'lere Türkiye çağdaş sanatında kadın sanatçılar

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorZeynep Kuban Tokgöz (Supervisor)

Cite this

'