Toplumcu belediyecilik çerçevesinde yerel kalkınma girişimlerinin sosyo – ekonomik değerlendirmesi: Ovacık örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorÖzhan Ertekin (Supervisor)

Cite this

'