Tip-2 diyabet hastalığında kişiselleştirilmiş tedavi yöntemini temel alan karar destek sistemi önerisi: Küresel bulanık AHP yöntemi ile risk durumuna göre en iyi ilaç kombinasyonunun oluşturulması Dec

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorSezi Çevik Onar (Supervisor)

Cite this

'