Tikso dövme proses parametrelerinin çeliklerin mekanik ve mikroyapisal özelliklerine etkisinin incelenmesi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorMurat Baydoğan (Supervisor)

Cite this

'