Ti-Re-N ve Cr-Re-N kaplamalarda aşınma deneyi sırasında oluşan katı yağlayıcı filmlerin araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorMuhammet Kürşat Kazmanlı (Supervisor)

Cite this

'