The relationship between organizational culture and delay in construction projects: Case study of Turkey and Serbia Örgüt kültürü ile inşaat projelerindeki gecikme arasındaki ilişki: Türkiye ve Sırbis

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorAtilla Damcı (Supervisor)

Cite this

'