Tersine lojistik ve atık kızartma yağları geri kazanım ağı tasarımı

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorMurat Baskak (Supervisor)

Cite this

'