Terminal grup olarak simetrik olmayan kobalt ftalosiyanin içeren polistiren ve polimetil metakrilat polimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorAltuğ Mert Sevim (Supervisor)

Cite this

'