Tekirdağ Malkara linyit kömürünün farklı sıcaklıklarda farklı oksi yakma koşullarında yakılmasında optimum sıcaklık ve oksijen miktarının belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorHanzade Açma (Supervisor)

Cite this

'