Tedarik zinciri yöntemi ile ileri planlama sistemleri ve bir dağıtım plânlama uygulaması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2004
Original languageEnglish
SupervisorMurat Baskak (Supervisor)

Cite this

'