TBDY 2018'e göre betonarme binalardaki deprem perdeleri boyutlarının belirlenmesi için bir yöntem

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorTurgut Öztürk (Supervisor)

Cite this

'