Taze sıkılmış portakal suyunda bozulma etmeni olan Saccharomyces cerevisiae üzerine elektrik alan ve natamisin kombinasyonlarının uygulamaları

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2017
Original languageEnglish
SupervisorPervin Başaran Akocak (Supervisor)

Cite this

'