Tasarım tarihi ile müzecilik çalışmaları arasında etkileşimli bir model önerisi: Su nesneleri sergisi tasarımı A suggestion for an interactive model between design history and museum studies: The desi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorGülname Turan (Supervisor)

Cite this

'