Tasarım odaklı yenilik, sürdürülebilir rekabet avantajı ve değer yaratma: Türkiye konut pazarında girişimcilik örneği olarak foldhome

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorEmrah Acar (Supervisor)

Cite this

'