Tarihi yapılarda yapı bilgi modeli uygulamalarının sistematik literatür tarama yöntemiyle değerlendirilmesi Evaluation of building information modelling applications in historic buildings by systemati

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2021
Original languageEnglish
SupervisorAslı Kanan (Supervisor)

Cite this

'