Tarihi yapıların yer aldığı Bursa ili hanlar bölgesi için bir sismik tehlike analizi A seismic hazard analysis for Bursa hanlar region where historical structures located

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorRecep İyisan (Supervisor)

Cite this

'