Tarihi yığma yapıların taşıyıcı sistemleri, güvenliğinin incelenmesi, onarımı ve güçlendirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2009
Original languageEnglish
SupervisorTurgut Öztürk (Supervisor)

Cite this

'