Tarihi kent alanlarında sürdürülebilir gelişmeye yönelik bir model önerisi: Lefkoşa, Arabahmet örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorDilek Yıldız Özkan (Supervisor)

Cite this

'