Tarihi anıt ve sitlerde önleyici koruma olarak ziyaretçi yönetimi: Topkapı Sarayı Müzesi örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorGülsüm Tanyeli (Supervisor)

Cite this

'