Tarihi çevrelerin sürdürülebilir yeniden canlandırılmasında kullanıcı görüşlerinin değerlendirilmesi: Bursa, Hanlar bölgesi örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorDilek Yıldız Özkan (Supervisor)

Cite this

'