Tarihi çevrelerde kentsel değişimin kent kimliğine etkisi: Karaköy Perşembe Pazarı örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorDilek Yıldız Özkan (Supervisor)

Cite this

'