Tarihi çevrede yasal düzenlemelerin mimari tasarım üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi (İstanbul Tarihi yarımada örneği)

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorYüksel Demir (Supervisor)

Cite this

'