Tarım ve hayvancılık amaçlı tesislerin yerlerinin idari kriterlere bağlı olarak belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorAhmet Özgür Doğru (Supervisor)

Cite this

'