Takım çalışması esaslı demontaj hattı için optimizasyon yaklaşımı: Beyaz eşya endüstrisinde bir uygulama

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorEmre Çevikcan (Supervisor)

Cite this

'