Tabakalı akımların hidrodinamiği, akım ve karışım parametrelerinin matematik modeli

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorVeysel Şadan Özgür Kırca (Supervisor)

Cite this

'