Tabaka gözenekliliği ve akışkan cinsinin sismik yansıma genliklerinin açı ile değişimine etkisi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2012
Original languageEnglish
SupervisorHülya Kurt (Supervisor)

Cite this

'