Taşınmazlarda emlak vergisine esas değer, tapu değeri ve piyasa değeri arasındaki farklılıkların incelenmesi; Beşiktaş örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2008
Original languageEnglish
SupervisorFunda Yirmibeşoğlu (Supervisor)

Cite this

'