Türkiye'nin farklı iklim bölgeleri için optimal fotovoltaik panel eğim açılarının belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorBurak Barutçu (Supervisor)

Cite this

'