Türkiye'deki yapım projelerinde gecikmeye neden olan faktörlerin belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorFatma Pınar Çakmak (Supervisor)

Cite this

'