Türkiye'deki TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre akredite gıda laboratuvarlarının yeterlilik testi katılımları ve referans malzeme kullanımlarının analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorHatice Funda Karbancıoğlu Güler (Supervisor)

Cite this

'