Türkiye'deki teşvikli yatırımların teşvik bölgelerine dağılımı ile bölgelerin karakteristikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi Analyzing the relationship between the distribution of incentive invest

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2023
Original languageEnglish
SupervisorAliye Ahu Gülümser (Supervisor)

Cite this

'