Türkiye'deki su ve kanalizasyon idarelerinin etkinliklerinin ölçümünde Veri Zarflama Analizinin (VZA) uygulanması Efficiency assessment of water and sewerage administrations in Turkey:A data envelopme

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorHale Özgün Erşahin (Supervisor)

Cite this

'