Türkiye'de yerli kömür yakıtlı büyük ölçekli termik santrallerin kül atıklarının yönetimi ve çimento üretiminde kullanımının ekonomik analizi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorOsman Atilla Arıkan (Supervisor)

Cite this

'