Türkiye'de teknoloji geliştirme bölgelerinin yönetişim ve örgütlenme yapılarının değerlendirilmesi: YTÜ TGB örneği

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorŞevkiye Şence Türk (Supervisor)

Cite this

'