Türkiye'de satışa sunulan bazı gıda ürünlerinde genetik modifiye mısır bileşenlerinin aranması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2010
Original languageEnglish
SupervisorBeraat Özçelik (Supervisor)

Cite this

'