Türkiye'de maden sahalarının kapatılması ve rehabilitasyonu için stratejilerin geliştirilmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2022
Original languageEnglish
SupervisorOsman Atilla Arıkan (Supervisor)

Cite this

'