Türkiye'de gıda sanayiinde Ar-Ge çalışmalarının durumu ve geliştirilmesine yönelik önerilerin oluşturulması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2015
Original languageEnglish
SupervisorGürbüz Güneş (Supervisor)

Cite this

'