Türkiye'de farklı yörelerde yetişen vişne meyve ekstraktlarında polifenol kapasitesi ve antosiyanin profilinin karşılaştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2018
Original languageEnglish
SupervisorEsra Çapanoğlu Güven (Supervisor)

Cite this

'