Türkiye'de elektrik santralleri ve rüzgar enerjisi: Üretim ve arazi kullanımı ilişkilendirmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorŞinasi Kaya (Supervisor)

Cite this

'