Türkiye'de dünya miras alanlarının korunmasına yönelik çalışmaların etkinliği: Kapadokya örneği World heritage conservation effectiveness in Turkey: Cappadocia case

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2020
Original languageEnglish
SupervisorEngin Eyüp Eyuboğlu (Supervisor)

Cite this

'