Türkiye'de üretilen talkın jeokimyasal karakteristikleri ve kozmetik sanayinde ve farmakolojide kullanılabilme potansiyeli

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2016
Original languageEnglish
SupervisorYüksel Örgün Tutay (Supervisor)

Cite this

'