Türkiye Taşkömürü Kurumu ocaklarındaki ani gaz ve kömür püskürmesi olaylarının değerlendirilmesi ve olayları etkileyen faktörlerin araştırılması

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2013
Original languageEnglish
SupervisorAbdullah Fişne (Supervisor)

Cite this

'