Türkiye otomotiv sanayinde endüstriyel tasarım faaliyetlerinin yeni ticari taşıt geliştirme sürecine etkisi

Student thesis: Doctoral thesis

Date of Award2019
Original languageEnglish
SupervisorEkrem Cem Alppay (Supervisor)

Cite this

'