Türkiye kıyılarında tersane ve marina faaliyetlerinden kaynaklanan organik kirletici seviyelerinin pasif örnekleyiciler yardımıyla belirlenmesi

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2014
Original languageEnglish
SupervisorBarış Barlas (Supervisor)

Cite this

'