Türkiye İmalat Sanayinde Doğrudan Yabancı Yatırım-Dış Ticaret İlişkisi: Tamamlayıcı mı? İkame mi?

Student thesis: Master's thesis

Date of Award2011
Original languageEnglish
SupervisorDerya Gültekin (Supervisor)

Cite this

'